Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΕΤ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΕΤ

Προς Ένωση Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας

Κύριοι έχοντας υπόψη τον Ν. 1876/90 όπως ισχύει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2011, σε συνέχεια της από 1/4/2011 γνωστοποίησης των αιτημάτων σας για ΕΣΣΕ 2011 και της από 14/4/2011 πρόσκλησής μας για συνάντηση την 27/4/2011 η οποία έλαβε χώρα, σας γνωστοποιούμε και εγγράφως τα υπό διαπραγμάτευση θέματα με τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις της εταιρείας, όπως αυτά αναλύθηκαν στη δεύτερη κατά σειρά συνάντησή μας στις 18/5/2011.

1. Μείωση καταβαλλόμενων μισθών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2010 κατά 10% και αναπροσαρμογή της ελάχιστης θετικής διαφοράς μεταξύ προβλεπομένου από τη ΣΣΕ Τσιμεντοβιομηχανίας και καταβαλλόμενου μισθού στα 80 ευρώ.

2. Μείωση των επιχειρησιακών επιδομάτων όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2010 κατά 10%.

3. Επανεξέταση της οικονομικής ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της αρνητικής οικονομικής κατάστασης που διανύουμε.

4. Επανεξέταση του πριμ συμμετοχής για το έτος 2010 βάση των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

5. Εφαρμογή τρόπου πληρωμής υπερωριών όπως προβλέπεται και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 3863/201010

6. Εφαρμογή τρόπου πληρωμής προσαυξήσεων νυχτερινής εργασίας αργία ημέρας και αργίας νύχτας σύμφωνα με τα ισχύοντα της εργατικής νομοθεσίας.

7. Το ύψος του επιδόματος ισολογισμού να παραμείνει στο 50% επί του καταβαλλόμενου μισθού στο ισχύον πεδίο εφαρμογής.

8. Κατάργηση πρόσθετου επιδόματος εργασίας τα Χριστούγεννα, την επομένη των Χριστουγέννων, την πρωτοχρονιά, το Πάσχα και την επομένη του Πάσχα και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

9. Μη μεταφορά αργιών που συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο στην επομένη πρώτη εργάσιμη.

Η διαπραγμάτευση των ανωτέρω θεμάτων καθίσταται αναγκαία λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης του κλάδου, των αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και ειδικότερα του χαμηλού βαθμού εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Χαλκίδας.

Για λογαριασμό της εταιρείας

Ε. Μαραγκουδάκη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων

Θ. Παπαευθυμίου Διευθυντής Εργοστασίου Χαλκίδας