Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ Τι προβλέπει το νέο πακέτο λιτότητας των 29 δισ. ευρώ

Τι προβλέπει το νέο πακέτο λιτότητας των 29 δισ. ευρώ

Μέτρα - φωτιά, με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και το αφορολόγητο ποσό, προ­βλέπει το Μεσοπρόθεσμο. Αναλυτικότε­ρα, το πακέτο λιτότητας των 29 δισ. ευρώ του Με­σοπρόθεσμου θα προβλέπει, σύμφωνα με πληρο­φορίες, τα παρακάτω μέτρα:

-Κατάργηση του αφορολόγητου ποσού για 1 εκατ. επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με την εφορία, μεγάλος αριθμός επιτη­δευματιών δηλώνει εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το αφορολόγητο ποσό. Εναλλακτικά η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή έκτακτης εισφοράς.

-Μείωση του αφορολόγητου ποσού στα 8.000 ευρώ, από τα 12.000 ευρώ που είναι σήμερα. Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει σχετική μελέτη, η οποία θα δείχνει τις ομάδες των υπόχρεων που θα θίγονται από το «ψαλίδι» των 4.000 ευρώ στο αφο­ρολόγητο όριο.

-Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία που η αντικειμενική της αξία υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

-Μείωση στα 250.000 ευρώ του αφορολογήτου για τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Σήμερα το αφο­ρολόγητο ποσό είναι 400.000 ευρώ.

-Αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012, που θα καταβάλουν το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμ­βρίου 2011 οι κάτοχοι 5.000.000 οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ.

-Μείωση των αφορολόγητων ορίων που ισχύ­ουν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά, δωρεά, γονική παροχή ή κλη­ρονομιά. Τα όρια αυτά ανέρχονται σήμερα σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο. Προσαυξάνονται δε κατά 25.000 ευρώ για καθέ­να από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. Εξετάζεται τα όρια αυτά να μειωθούν στα επίπεδα των 100.000 - 150.000 ευρώ για κάθε άγαμο και στα επίπεδα των 150.000 - 200.000 ευρώ για κάθε έγγαμο.

-Κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντε­λεστών ΦΠΑ που ισχύουν για τις συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου καθώς και των αυξημένων κατά 40% αφορολόγη­των ορίων που ισχύουν σε όλα τα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

♦ Μετάταξη βασικών αγαθών και υπηρεσιών από τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υψη­λό 23%.

♦ Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ανα­ψυκτικά, τους χυμούς και τα ανθρακούχα νερά (soft drinks).

♦ Αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύ­ματος, της ύδρευσης, του φυσικού αερίου αλλά και στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών και των σι­δηροδρόμων.

♦ «Τακτοποίηση» των περίπου 1,2 εκατομμυρίων αυθαίρετων κτισμάτων που υπάρχουν στη χώρα μας. Η κυβέρνηση προωθεί ρυθμίσεις που θα προβλέπουν σημαντικές μειώσεις στα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυτών των κτισμάτων.

♦ Σταδιακή αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

♦ «Κόψιμο» επιχορηγήσεων έως και 30% σε φο­ρείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

♦ Αύξηση των συντελεστών της έκτακτης εισφοράς που επιβάλλε­ται στις επιχειρήσεις.

♦ Περικοπές φοροαπαλλα­γών. Θα κοπεί το 40% των φο­ροαπαλλαγών (ιατρικά, ενοί­κια, ασφάλιστρα κ.λπ.) για να εξοικονομηθούν 2 - 3 δισ. ευ-ρώ. Σήμερα στοιχίζουν πάνω από 7 δισ. ευρώ. Και εδώ θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια, με πιθανή κατάργηση για όσους δηλώνουν εισοδήματα άνω των 60.000-70.000 ευρώ ετησίως.

♦ «Ψαλίδι» σε κοινωνικά επιδόματα και χορήγηση βάσει εισοδη­ματικών και άλλων κριτηρίων, με πιθανό σενάριο τη διατήρηση για όσους φθάνουν στο όριο της φτώχει­ας, ήτοι 6.200 ευρώ ατομικό εισόδημα ή 13.608 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

♦ Εφαρμογή Ενιαίου Μισθολογίου στο Δημόσιο. Αυτό θα προκαλέσει νέες περικοπές απο­δοχών για τους εργαζομένους στις δημόσιες επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανι­σμούς. Υπολογίζεται ότι το συνολικό όφελος που μπορεί να αποδώσει βάσει της ειδικής έκθεσης των εμπειρογνωμόνων μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 4,6 δισ. ευρώ.

♦ Μείωση των προσλήψεων πέραν του κανόνα 1:5, με πιθανό σενάριο το 1:7 ή ακόμα και 1:10, σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις υπαλλήλων από φορείς ή θέσεις που θα καταργηθούν.

♦ Απολύσεις 150.000 συμβασιούχων που εργάζονται σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημοσίου.

Το ποντίκι 27-5-2011