Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προς : Lafarge-Τσιμέντο (ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ)

Προς : Lafarge-Τσιμέντο (ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ)

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Η επιστολή στάλθηκε την 12-12-2011 στην Lafarge(ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ) ως απάντηση σε επιστολή της εταιρείας για το ίδιο θέμα.

Κύριοι

Λίγες μέρες μετά την υπογραφή ΣΣΕ του 2011, παραλάβαμε την από 9-12-2011 με την οποία μας καλείτε, εντός 15 ημερών, να σας επιστρέψουμε το ποσό των €57.600 το οποίο μας προκαταβάλατε την 12η Απριλίου του 2011, έναντι της οικονομικής ενίσχυσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του σωματείου μας.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, αλλά επιμελώς αποκρύπτετε, έχετε δεσμευτεί με ΟΛΑ τα σωματεία του Ομίλου, και με το δικό μας, με βάση ρήτρα ΣΣΕ, η οποία έχει  ως εξής:

“Στις αρχές του έτους θα δίδεται ως προκαταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σωματείου, το 40% της επιδότησης που είχε καθορισθεί με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του προηγούμενου έτους”. (άρθρο 8 Πρ. Συμφωνίας 14-10-2005)

Αυτήν την συμβατική υποχρέωση είχατε και μας προκαταβάλατε το ποσό των €57.600, καθώς για τον ίδιο λόγο αντίστοιχα ποσά προκαταβάλατε και σε ΟΛΑ τα σωματεία του Ομίλου και όχι, όπως παραπλανητικά ισχυρίζεστε στην επιστολή σας, «για την περίπτωση που θα περιλαμβανόταν κάποιο ποσό ως ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στη ΣΣΕ του 2011».

Όντως στη ΣΣΕ του 2011 που υπογράψαμε, με την μεσολάβηση του ΟΜΕΔ, λόγω των γνωστών εκ του νόμου 3899/2010 περιορισμών των αρμοδιοτήτων του, δεν ικανοποιεί κανένα οικονομικό αίτημα εκατέρωθεν, ούτε όμως τροποποιεί ή καταργεί όρους προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων. Αντιθέτως, στο άρθρο 3, προβλέπει τα εξής:

«Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αμοιβές που προβλέπονται από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια καθώς και ατομικές συμβάσεις δεν θίγονται με την παρούσα.

Οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων και πρακτικών συμφωνίας) που δεν τροποποιούνται με τους όρους της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν»

Με βάση το πιο πάνω άρθρο και σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Πρακτικού Συμφωνίας 14 Οκτ. 2005, όχι μόνο δεν οφείλουμε να σας επιστρέψουμε  το ποσό των €57.600 που μας προκαταβάλατε, αλλά αντιθέτως μας οφείλετε για το 2011 το υπόλοιπο από τα €144.000 που μας καταβάλατε το 2010, ως ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του σωματείου μας, (άρθρο 3 ΣΣΕ  2010), στο μέτρο που το ποσό αυτό ούτε αυξήθηκε, όπως αιτηθήκαμε αλλά ούτε τροποποιήθηκε όπως αιτηθήκατε.

Αντιστρέφοντας λοιπόν την αξίωση, σας καλούμε εντός 15 ημερών, να μας καταβάλετε το υπόλοιπο των €144.000 ποσό, μείον την προκαταβολή €57.600, ήτοι €86.400.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κούκουρας Ηλίας                                                                   Τραγουλιάς Παναγιώτης

…………………………………………………………………………………………………………….

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ LAFARGE

 

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου

«Ένωση Εργαζομένων τσιμέντων Χαλκίδας»

Κύριοι,

Τον Απρίλιο 2011 μας καλέσατε σε διαπραγματεύσεις για την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής συμβάσεως εργασίας. Επειδή δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, ζητήσατε την μεσολάβηση τού ΟΜΕΔ. Ο μεσολαβητής Ι. Μαντούβαλος υπέβαλε μια πρόταση για το περιεχόμενο τής πιο πάνω συλλογικής συμβάσεως, που αποδεχθήκατε και αποδεχθήκαμε. Αυτή η πρόταση καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Με την αποδοχή τής προτάσεως του μεσολαβητή από την Εταιρεία και το σωματείο έληξε η μεταξύ μας συλλογική διαφορά ως προς τα αιτήματα, τα οποία τόσο εσείς όσο και εμείς είχαμε θέσει στην διαδικασία τής μεσολαβήσεως. Τα αιτήματα αυτά δεν μπορούν πλέον να προβληθούν για το έτος 2011. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα η αποδοχή τής προτάσεως τού μεσολαβητή.

Μέσα στα αιτήματά σας για το 2011, που απορρίψαμε, υπήρχε με τον αριθμόν 6 αίτημα για οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων τού σωματείου με ποσό € 160.000 για το 2011. Αυτό το αίτημά σας δεν ικανοποιήθηκε στην πρόταση τού μεσολαβητή.

Για την περίπτωση που θα περιλαμβάνονταν κάποιο ποσόν ως ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην συλλογική σύμβαση τού 2011, σας είχαμε καταβάλει τον μήνα Απρίλιο του 2011 το ποσόν των €57.600, που αντιστοιχεί στο 40% του ποσού του προηγούμενου έτους. Επειδή τέτοια οικονομική ενίσχυση δεν περιλαμβάνεται στην συλλογική σύμβαση του 2011 που υπογράψαμε, σας καλούμε να μας επιστρέψετε το ανωτέρω ποσό μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών.

Για λογαριασμό της εταιρείας

                                                                                     

 Pierre Deleplanque                                                                             Ε. Μαραγκουδάκη

Διευθύνων Σύμβουλος                                                             Γεν. Δ/ντρια Ανθρωπίνων Πόρων

 

ΗΡΑΚΛΗΣ Ανώνυμος Γενική Εταιρία τσιμέντων

19,3 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - 19002 παιανία, Αττική

 Τπλ.: (+301 2102898111 - Fax: (+30) 2102819406

 www.lafarge.gr