Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Επιστολή για υποχρεώσεις εργολάβων

Επιστολή για υποχρεώσεις εργολάβων

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΣ: 1) ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

             2) Σ.ΕΠ.Ε  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΟΙΝ:  1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

             2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

             3) ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ  (ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

Κύριοι

Όπως έχουμε διαπιστώσει, αρκετοί εξωτερικοί συνεργάτες (εργολάβοι) της Τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στη Χαλκίδα, οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, δεν εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις τους προς το προσωπικό τους.

Συγκεκριμένα:

1.Δεν ασφαλίζουν τους εργαζόμενους που απασχολούνται εντός του χώρου της Τσιμεντοβιομηχανίας, στα βαρέα και ανθυγιεινά,  όπως άλλωστε προβλέπεται και από την  αναθεωρημένη και ισχύουσα  (ΦΕΚ Β΄ 2778/2-12-2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας

2.Δεν καταβάλουν τις αποδοχές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές και τον Φ.Μ.Υ. μέσω Τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3863/2010.

3.Καθυστερούν μονίμως την καταβολή  δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων για μεγάλα χρονικά διαστήματα (ένα έως δύο μήνες).

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε την παρέμβασή σας, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα.

Στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κούκουρας Ηλίας                                                                   Τραγουλιάς Παναγιώτης