Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Παράταση για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Παράταση για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Έως τις 14 Μαΐου δίνεται περιθώριο από το υπουργείο Οικονομικών για την υπογραφή των νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Σε περίπτωση μη υπογραφής, ο μισθός του εργαζομένου θα μπορεί να μειωθεί στο κλιμάκιο που ανήκει ο εργαζόμενος, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του, συν τα επιδόματα ωριμάνσεων, επικινδυνότητας, σπουδών και τέκνων.

Στις κλαδικές συμβάσεις εργασίας που έχουν λήξει, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο, δίδεται τρίμηνη προθεσμία, προκειμένου να επαναδιαπραγματευθούν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου παραμένουν σε ισχύ οι υπάρχοντες μισθοί έτσι όπως έχουν ενσωματωθεί στις ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Μετά τη λήξη του τριμήνου -στις 14 Μαΐου- και εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση, παύουν να ισχύουν οι υφιστάμενες αμοιβές και προσαρμόζονται μονομερώς στο κλιμάκιο της κλαδικής σύμβασης συν τα εξής επιδόματα, εφόσον υπάρχουν: ωρίμανσης, σπουδών, τέκνων και επικινδύνου εργασίας.

Εάν υπάρξουν νέες κλαδικές συμβάσεις μπορούν να διαπραγματευθούν υψηλότερες αμοιβές, ενώ οι ατομικές συμβάσεις έχουν ως αφετηρία των κατώτατα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τα κατώτατα όρια μειώνονται κατά 22% από τις 14 Φεβρουαρίου και διαμορφώνονται στα 586,08 ευρώ ο κατώτατος μισθός και στα 26,18 ευρώ το κατώτατο ημερομίσθιο.

Για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών η μείωση φθάνει το 32% και ο μισθός διαμορφώνεται στα 510,95 ευρώ, ενώ το ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ.

www.news247.gr