Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μειώσεις μισθών

Μειώσεις μισθών

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

             ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

             ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της πολυεθνικής Lafarge, επικαλούμενη μνημονιακές διατάξεις, (παραγρ. 4 του άρθρου 2 της 6/2012 Π.Υ.Σ.) προχώρησε σε περικοπές μισθών από την μισθοδοσία του Μαΐου 2012, στοχοποιώντας για άλλη μια φορά απ’ ΟΛΟ τον όμιλο, αποκλειστικά και ΜΟΝΟ τους εργαζόμενους του σωματείου της Χαλκίδας.

Συγκεκριμένα:

  1. Μείωσε το προβλεπόμενο από τη ΣΣΕ Τσιμεντοβιομηχανίας επίδομα γάμου, υπολογίζοντας το ως ποσοστό 10% επί του αντίστοιχου βασικού μισθού μόνο κι όχι όπως ορίζεται στο άρθρο 3Β.
  2. Αποτέλεσμα του πιο πάνω υπολογισμού ήταν να μειωθεί και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας το οποίο εξακολουθεί να το υπολογίζει ως ποσοστό 20% επί Β.Μ + επίδομα πολυετούς υπηρεσίας + επίδομα γάμου (ΣΣΕ άρθρο 3Γ).
  3. Κατήργησε το προβλεπόμενο από τη ΣΣΕ, άρθρο 3Δ, επίδομα διαχειριστικών λαθών.
  4. Κατήργησε το επίδομα ειδικών συνθηκών 44,02 ευρώ το οποίο κατέβαλε σε όσους εργαζόμενους χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους, οθόνες οπτικής απεικόνισης.
  5. Περιέκοψε 165 ευρώ απ’ όλους τους εργαζόμενους, το οποίο καταβάλλονταν ως ελάχιστη θετική διαφορά μεταξύ προβλεπόμενου μισθού από τη ΣΣΕ Τσιμεντοβιομηχανίας και  καταβαλλόμενου μισθού.
  6. Κατήργησε το επίδομα υπευθυνότητας 10% επί (Β.Μ της ΣΣΕ Τσιμεντοβιομηχανίας+ επίδομα πολυετούς υπηρεσίας) σε ορισμένες ειδικότητες.
  7. Κατήργησε το τεχνικό επίδομα 10% επί του Β.Μ. της ΣΣΕ Τσιμεντοβιομηχανίας, των ειδικοτήτων Πρακτικών Μηχανικών Α΄,Β΄ και Γ΄.

Σημειωτέον ότι διατήρησε τους βασικούς μισθούς της ΣΣΕ Τσιμεντοβιομηχανίας καθώς και το προβλεπόμενο επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (ΣΣΕ  άρθρο 3Α).

Επίσης στον εξοφλητικό μας φάκελο υπάρχει σημείωση ότι οι περικοπές αυτές αποτελούν μερική εφαρμογή των πιο πάνω μνημονιακών διατάξεων κι ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της για την μεταγενέστερη πλήρη εφαρμογή τους.

Μετά απ’ αυτή την επιλεκτική συμπεριφορά, το σωματείο μας αποφάσισε σε πρώτη φάση, την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 από 11:00΄ έως 15:00΄ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 μπροστά στα γραφεία της επιθεώρησης εργασίας όπου θα συζητηθεί σε τριμερή σύσκεψη η πιο πάνω υπόθεση.

Σας καλούμε να στηρίξετε με την παρουσία σας την εκδήλωσή μας.

Συναδελφικά

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κούκουρας Ηλίας                                         Τραγουλιάς Παναγιώτης