Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Συνάδελφοι

Την Τετάρτη 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το 2011. Στη συνάντηση αυτή, οι εκπρόσωποι της εταιρείας, απέρριψαν στο σύνολό τους τα αιτήματά μας και μας γνωστοποίησαν δικά τους αιτήματα προκειμένου να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση.

Σε γενικές γραμμές οι αξιώσεις της εταιρείας είναι :

• περικοπή των πάσης φύσεως αποδοχών κατά 10%

• συμψηφισμό αυξήσεων με τη διαφορά μεταξύ προβλεπόμενου και καταβαλλόμενου μισθού και μέχρι του ποσού των 80 €.

• πληρωμή νυχτερινής προσαύξησης 25%

• ελαστικό ωράριο για υπερωριακή εργασία κ.λ.π.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και την άκρως προσβλητική και προκλητική συμπεριφορά της εταιρείας, το Δ.Σ. του σωματείου μας συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 26 Μαΐου ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του εργατικού κέντρου με θέμα:

«Ενημέρωση και λήψη απόφασης να κηρύσσονται 24ωρες απεργίες επειδή η εταιρεία αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας για υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης για το 2011, εξουσιοδοτούμενου του Δ.Σ. του σωματείου μας να ορίζει με απόφασή του το χρόνο κήρυξης της απεργίας».

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι και προς τα υπόλοιπα σωματεία του ομίλου η συμπεριφορά και οι αξιώσεις της εταιρείας ήταν περίπου oi ίδιες. Για το λόγο αυτό όλα τα σωματεία του ομίλου προχωρούν σε γενικές συνελεύσεις και λήψη αποφάσεων για απεργιακές κινητοποιήσεις.

Όπως αντιλαμβάνεστε η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή και κρίσιμη και είναι περιττό να επισημάνουμε ότι δεν πρέπει κανένας να απουσιάσει από την γενική μας συνέλευση.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κούκουρας Ηλίας                                                            Τραγουλιάς Παναγιώτης