Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ Σ.Σ.Ε Σ.Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι.

Σ.Σ.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ - ΤΕΙ (ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΒ 2010

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, όλων των ειδικοτήτων καθώς και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας, είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στον εμπορικό τομέα, είτε στη διοίκηση των επιχειρήσεων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).

Περισσότερα...

Σ.Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι. (Δ.Α. 43/2009)

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΕΙ-TEI) ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Δ.Α.: 43/2009

Περισσότερα...