Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2010

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των  εργαζόμενων με σχέση εξηρτημένης εργασίας στην Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στο εργοστάσιο της Χαλκίδας.

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι  εργαζόμενοι που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην εταιρεία Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στο εργοστάσιο ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

Περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 5-1-2010

Η Διοίκηση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ εκπροσωπούμενη από τη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κα Έβελυν Μαραγκουδάκη και τον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Εργοστασίου Χαλκίδας κ. Στρατή Ζαχαρή νόμιμα εξουσιοδοτημένους και το σωματείο των εργαζομένων του εργοστασίου Χαλκίδας ΑΓΕΤ  ΗΡΑΚΛΗΣ εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο κ. Κούκουρα Ηλία και τον Γεν. Γραμματέα κ. Λαζόπουλο Γιώργο,  νόμιμα εξουσιοδοτημένους,

Συναντήθηκαν στη Χαλκίδα  σήμερα 5 Ιανουαρίου 2010, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω αναφερόμενα ως περιεχόμενο του Πρακτικού Συμφωνίας.

Το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου θα εφαρμοσθεί στους εργαζόμενους του εργοστασίου της Χαλκίδας ΑΓΕΤ  ΗΡΑΚΛΗΣ:

Περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 13-4-2009

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στο εργοστάσιο ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Διοίκηση της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, εκπροσωπούμενη από τη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρωνκ. Έβελυν Μαραγκουδάκη και το Διευθυντή του εργοστασίου ΧΑΛΚΙΔΑΣκ. Ευστράτιο Ζαχαρή, νόμιμα εξουσιοδοτημένους.

Η Διοίκηση του Σωματείου εργαζομένων του εργοστασίου ΧΑΛΚΙΔΑΣ, εκπροσωπούμενη από τον πρόεδροκ. Ηλία Κούκουρα και το γεν. γραμματέακ. Βασίλειο Καθαροσττόρη, νόμιμα εξουσιοδοτημένους.

Σήμερα 13 Απριλίου 2009, συνήλθαν οι άνω συμβαλλόμενοι, συμφώνησαν και υπογράφηκαν ως αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω αναφερόμενα ως περιεχόμενο του πρακτικού συμφωνίας του 2009. Το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου θα εφαρμοστεί στους εργαζόμενους του εργοστασίου της Χαλκίδας της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ:

Περισσότερα...